Woda uzdatniana metodą odwróconej osmozy czyli oczyszczana przez filtry RO jest aż tak dobra, iż dość często porównywana jest do wody destylowanej. Aczkolwiek jest to woda lepsza pod kątem smakowym i zawartości mikroelementów.

Smak wody destylowanej jest mdły, niesmaczny. Powodem jest fakt, że w momencie gotowania pozbywamy się rozpuszczonego w wodzie o2 oraz co2, jakiego nie brak w wodzie przepuszczonej przez filtry do wody. Wspomniane gazy mają istotny wpływ na smak wody. Przykładem tu może być fakt, że wody źródlane nasycone tlenem, należą do wód miękkich i zaliczane są do I klasy czystości. Dwutlenek węgla wykorzystywany jest do napełniania gazem wód mineralnych w celu polepszenia ich smaku.

Dodatkowo destylacja wody nie eliminuje wszystkich produktów chlorowania wody. Pewne związki aromatyczne na przykład ropopochodne związki chloru, które mają mniejszy punkt wrzenia od wody, migrują z parą do wody uzdatnionej. W ten sposób nie eliminujemy złych dla zdrowia ludzkiego związków. Dlatego śmiało można powiedzieć, że odwrócona osmoza daje wodę smaczniejszą oraz zdrowszą niż woda destylowana.