Walka z twardą wodą może odbywać się na wiele sposobów. Zmiękczacze wody często wyglądają podobnie i charakteryzują się zbliżonymi parametrami, gdy jednak analizujemy zasady, w oparciu o które funkcjonują, nie można nie odnieść wrażenia, że różnią się one w zasadniczy sposób.

Jeśli mamy do czynienia z bardzo twardą wodą o węglanowym typie twardości, jedną z najskuteczniejszych metod jej zmiękczania okazuje się być zmiękczanie termiczne. W tym celu wykorzystywana jest podwyższona temperatura i to właśnie ona jest w stanie wytracić z wody trudno rozpuszczalne związki. Oczyszczona woda może zatem trafić bez przeszkód do naszego kranu, one same są zaś zatrzymywane przez urządzenie. Twardość węglanowa może być też eliminowana poprzez dekarbonizację. W tym przypadku zastosowanie znajduje roztwór mleka wapiennego Ca(OH)2, a choć proces może być wykonywany zarówno w niskiej, jak i podwyższonej temperaturze, w tym drugim przypadku jest znacznie szybszy. Minusem dekarbonizacji jest to, że po jej zakończeniu woda nadal musi zostać poddana procesowi filtracji i dopiero potem może być wykorzystywana przez ludzi.

Znacznie bardziej popularnym rozwiązaniem są wymieniacze jonowe. Te nierozpuszczalne w wodzie substancje charakteryzują się obecnością licznych grup funkcyjnych, dla których możliwa jest wymiana jonów. Pod wpływem wody jonity pęcznieją i mogą przeprowadzić wymianę z jonami wapnia i magnezu znajdującymi się w roztworze i prowadzącymi do tego, że woda w nim jest twarda. Właśnie ta metoda najczęściej znajduje zastosowanie w zmiękczaczach wody dostępnych obecnie w sprzedaży i przeznaczonych do użytku domowego. Przykładem takiego kompaktowego zmiękczacza wody jest Denver Plus 30, którego recenzję znajdziesz w sieci.