Posiadanie przydomowej studni głębinowej jest obecnie bardzo popularną metodą pozyskiwania wody użytkowej w wielu gospodarstwach domowych, dysponujących odpowiednim terenem do umiejscowienia takiej inwestycji. Ale sporo właścicieli nieruchomości nie rezygnuje jednocześnie z korzystania w ogólnego wodociągu, pobierając wodę z obu źródeł.

Z czym wiąże się korzystanie z dwóch źródeł wody?

Posiadając własne ujęcie wody głębinowej należy studnię wyposażyć w konieczne do uzdatniania urządzenia, takie, jak odżelaziacz wody, lampa UV do wody, systemy filtrujące, a jeśli chce się uniknąć zakupu kilku oddzielnych sprzętów, stacja wielofunkcyjna, wykonująca wszystkie czynności uzdatniające jest jeszcze lepszym rozwiązaniem. Łącząc pobór wody z własnej studni głębinowej z odbiorem wody z wodociągu trzeba zwrócić uwagę na ważne aspekty, które są podstawą bezpiecznego dla zdrowia korzystania z obu źródeł.

W jaki sposób bezpiecznie łączyć pobór wody?

Podstawową zasadą jest rozdzielne korzystanie z wody głębinowej i wodociągowej. Woda z obu źródeł nie może się mieszać, ponieważ wtedy istnieje zagrożenie skażeniem. W tym celu montuje się zawór antyskażeniowy, który pozwala w sposób bezpieczny naprzemiennie pobierać wodę z jednego lub drugiego źródła. Można również zastosować instalację dualną, która wodę z każdego źródła rurami rozprowadza oddzielnie. Trzecią możliwością zabezpieczenia przed skażeniem jest zbiornik, który gromadzi wodę z obu źródeł i pozwala na bezpieczne rozprowadzenie jej.