Niestety, woda, którą mamy w kranach mimo coraz lepszych systemów uzdatniania w stacjach, nie odznacza się dobrą jakością. Potrzebujemy więc systemów filtrujących montowanych w naszych domach.

Zastosowanie procesu odwróconej osmozy

Proces odwróconej osmozy wykorzystywany w urządzeniach do uzdatniania wody jest przydatny w procesie filtracji ze względu na możliwość odzyskania rozpuszczalnika (czyli w tym przypadku wody pitnej) w stanie czystym, pozbawionym substancji rozpuszczonych (kolokwialnie rzecz ujmując – zanieczyszczeń).

Poza użytecznym zastosowaniem zjawiska odwróconej osmozy w uzdatniaczach wody w gospodarstwach domowych, najważniejsze inne zastosowania tej technologii to odsalanie wody morskiej, zatężanie wód kopalnianych, pozyskiwanie ultraczystej zdemineralizowanej wody dla przemysłu (np. elektronicznego czy farmaceutycznego) czy zatężanie popłuczyn masy celulozowej przy produkcji papieru lub dzyskiwanie metali ze ścieków.

Nanofiltracja, ultrafiltracja czy odwrócona osmoza?

Wszystkie te systemy w gospodarstwach domowych. Ultrafiltracja jednak sprawdza się w niewielu przypadkach – woda musi być tu naprawdę czysta biologicznie i miękka. Inaczej membrana ultrafiltracyjna ulega zabrudzeniu i konieczna jest jej wymiana co kilka miesięcy (w filtrach z odwróconą osmozą co kilka lat). Nanofiltracja ma rację bytu, jeśli woda ma być poddana procesowi jonizacji – woda po filtracji systemem z odwróconą osmoza nie nadaje się do jonizacji z powodu braku przewodności.

Jednak jeśli chcemy, żeby nasz system uzdatniania wody umożliwiał przygotowanie gorących i zimnych
napojów bez przegotowania wody, warto rozważyć zakup filtra odwróconej osmozy.