Coraz więcej osób w naszym kraju posiada wodomierze. Są to bardzo przydatne urządzenia, dlatego nie może dziwić, że cieszą się sporą popularnością. Aby jednak użytkowanie tego sprzętu było zgodne z prawem, trzeba stosować się do kilku najważniejszych zasad.

Artykuł powstał we współpracy z firmą Visterma

W dzisiejszym artykule dowiecie się dokładnie, czym zajmują się wodomierze. Ponadto, będziecie mogli przeczytać o najważniejszych faktach dotyczących legalizacji tego sprzętu, dzięki której użytkowanie ich zgodnie z obowiązującymi w naszym kraju przepisami będzie jak najbardziej możliwe.

Co to są wodomierze?

Warto wiedzieć, że wodomierze są wskaźnikami albo przyrządami pomiarowymi będącymi połączeniem przepływomierza wraz z licznikiem. Jednostką miary stosowaną w tych urządzeniach jest metr sześcienny (m3). Trzeba zaznaczyć, że czasami stosuje się także galony. Czym zajmują się wodomierze?

Są to urządzenia, które dają szansę określić zużycie wody (a także ścieków) przez konkretnego odbiorcę. Wskutek tego jest możliwe ustalenie odpowiedniej opłaty za użytkowanie. Warto w tym miejscu wspomnieć , że wszystkie te urządzenia posiadają próg rozruchu. Jest to wartość, poniżej której te produkty te nie dokonują pomiaru przepływającej wody.

Trzeba zaznaczyć , że wodomierze można podzielić na mokrobieżne, suchobieżne, hybrydowe/półsuche (gdzie liczydło jest zanurzone w roztworze gliceryny), przemysłowe, sprzężone, hydrantowe, kątowe, jedno-strumieniowe, wielo-strumieniowe, objętościowe, z pionową osią wirnika, z poziomą osią wirnika, a także z tłokiem (w przypadku wodomierzy objętościowych). Inny podział to także ten obejmujący klasę metrologiczną, czyli jego dokładność. Warto podkreślić, że klasa A oznacza wartość najgorszą, a klasa D najlepszą.

Więcej informacji o wodomierzach znajdziesz tutaj.

Wodomierze – kiedy powinny być zgłaszane do ponownej legalizacji?

Zastanawiacie się, kiedy wodomierze muszą być zgłoszone do ponownej legalizacji? Dla urządzenia o nominalnym strumieniu objętości nie większym niż 500 m3/h świadectwo legalizacji pierwotnej, a także cechy legalizacji pierwotnej, są ważne przez dokładnie 5 lat. W związku z tym, okres ważności dowodów legalizacji ponownej również wynosi 5 lat. Przyrządy pomiarowe muszą być zatem zgłoszone do legalizacji ponownej, kiedy upływa ten termin. Warto w tym miejscu wspomnieć, że mamy do czynienia z okresem ważności dowodu legalizacji wyrażonym albo w miesiącach, albo w latach.

W tym pierwszym przypadku okres ważności liczy się od pierwszego dnia tego miesiąca, w którym legalizacja została dokonana. W tym drugim przypadku okres ważności liczy się od pierwszego stycznia następnego roku po dokonanej legalizacji. Najlepiej, aby ta czynność była zrobiona nie później, niż w ostatnim miesiącu ważności dowodu legalizacji poprzedniej – jeżeli okres ważności jest wyrażony w miesiącach. Jeżeli zaś okres ważności jest wyrażony w latach, to ponowna legalizacja tych urządzeń powinna nastąpić nie później, niż w ostatnim roku ważności dowodu legalizacji poprzedniej.

Są także inne momenty, kiedy ten sprzęt musi zostać poddany takiej kontroli. Dzieje się tak na przykład wtedy, kiedy wodomierze uległy uszkodzeniu i zostały oddane do naprawy. Po zakończeniu wszystkich czynności, te urządzenia także muszą zostać oddane do legalizacji. Jest ona także konieczna po uszkodzeniu cech legalizacji lub zabezpieczających, które zostały nałożone na przyrząd podczas poprzedniej legalizacji.

Wodomierze – na podstawie jakich aktów prawnych oparta jest ponowna legalizacja tych urządzeń?

Jeżeli nie chcecie mieć żadnych kłopotów z prawem, to powinniście stosować się do terminów i dokonywać ponownej legalizacji tych urządzeń w wyznaczonym czasie. Odnośnie tego aspektu istnieje kilka najważniejszych aktów prawnych, które regulują całą tę kwestię. Jest to między innymi ustawa „Prawo o miarach” z dnia 11 maja 2001 roku. Ponadto, warto także w tym miejscu wspomnieć o Zarządzeniu nr 102 Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 28 sierpnia 1995 roku w sprawie wprowadzenia przepisów metrologicznych o licznikach do wody. Ważne jest także Zarządzenie nr 50 Prezesa głównego Urzędu Miar z dnia 15 listopada 1999 roku. Aspekt legalizacji wodomierzy reguluje także Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 7 stycznia 2008 roku w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych.

Redakcja

Redakcja

Żaden utwór zamieszczony w serwisie nie może być powielany na jakimkolwiek polu eksploatacji w jakiejkolwiek formie, włącznie z umieszczaniem w Internecie. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.

Zostaw komentarz

*