Rolą ścian oddzielenia pożarowego jest zapobieganie rozprzestrzenianiu się ognia. Wydzielają one tak zwane strefy pożarowe. To powoduje, że w razie pożaru ogień nie przenosi się tak łatwo między strefami budynku, a jednostki straży pożarnej mogą efektywniej prowadzić działania ratownicze.

Ściany oddzielenia pożarowego a przepisy budowlane

Ściana oddzielenia pożarowego oraz strefa pożarowa muszą spełniać określone wymagania, które są opisane w przepisach budowlanych. W przypadku strefy pożarowej jest to rozporządzenie z zakresu bezpieczeństwa pożarowego (Dz.U.10.109.719) dotyczące określenia stref pożarowych. Według definicji, strefę pożarową stanowi część budynku oddzielona od innych części elementami tzw. oddzielenia pożarowego (ściany, stropy i drzwi o określonych klasach nośności, szczelności i izolacyjności ogniowej).

Z tym zagadnieniem nieodłącznie związane jest pojęcie klasy odporności pożarowej budynku. Łączy ona klasę odporności ogniowej poszczególnych elementów budynku, np. ścian oddzielenia przeciwpożarowego oraz zamknięć znajdujących się w niej otworów. Klasa odporności pożarowej budynku oznaczana jest literami A, B, C, D, E, a klasa odporności ogniowej ścian oddzielenia przeciwpożarowego to REI 60, REI 120 i REI 240.

Ściany oddzielenia pożarowego w budynkach mieszkalnych

Dużym wyzwaniem dla inwestorów jest ściana oddzielenia pożarowego w tak zwanych bliźniakach i szeregowcach, a więc w budynkach mieszkalnych mających minimum jedną wspólną ścianę. Fora internetowe dla inwestorów indywidualnych pełne są pytań o sposób budowy takich ścian oraz o ich zasadność. Pytanie „czy bliźniak musi mieć ścianę oddzielenia pożarowego” to jedno z częściej pojawiających się zagadnień. Wątpliwości mają także osoby, które zdecydowały się na zabudowę bliźniaczą w technologii szkieletu drewnianego.

Prawo jest w takich sytuacjach jednoznaczne. Ściana oddzielenia pożarowego jest konieczna, a przepisy definiują dodatkowo jak powinna być ona zbudowana i z jakich materiałów. Zajrzyjmy zatem do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Jest tam jasno powiedziane, że ściana oddzielenia przeciwpożarowego:

  1. musi mieć własny fundament lub strop oparty na konstrukcji nośnej o klasie odporności ogniowej nie niższej od odporności ogniowej tej ściany.
  2. musi być wysunięta na co najmniej 0,3 m poza lico ściany zewnętrznej budynku lub na całej wysokości ściany zewnętrznej zastosować pionowy pas z materiału niepalnego o szerokości co najmniej 2 m i klasie odporności ogniowej E I 60.

Przepisy dodatkowo regulują także sytuacje dotyczące budynków o dachach z materiałów rozprzestrzeniających ogień oraz dachu, w którym znajdują się świetliki lub klapy dymowe.

Rynek oferuje wiele rozwiązań pozwalających wznosić ściany oddzielenia pożarowego w efektywny sposób i zgodnie z przepisami. Oto przykład jednego z nich https://www.promattop.pl/pl-pl/applications-new/sciany/sciany

Artykuł sponsorowany

Artykuł sponsorowany

Treści sponsorowane zawierają lokowanie produktów bądź usług. Wykorzystywane materiały graficzne dostarczane są przez reklamodawców. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części jest surowo zabronione.

Zostaw komentarz

*