Odpowiednie podejście do obsługi technicznej jest kluczowe dla utrzymania nieruchomości w niezmiennym, a nawet, poprzez wprowadzanie usprawnień, ulegającym systematycznej poprawie, stanie. W praktyce oznacza to nie tylko obowiązkowe przeglądy okresowe, ale przede wszystkim stały nadzór, inspekcje oraz modernizacje urządzeń i instalacji.

Dzięki takim firmom jak ETSerwis powyższe działania będą wykonywane przez ekspertów, którzy mają nie tylko odpowiednią wiedzę, ale przede wszystkim niezbędne doświadczenie, nabyte podczas prac na różnych obiektach. Niezależnie od tego czy będzie to wspólnota mieszkaniowa, biurowiec, duże centrum handlowe, czy inny obiekt użyteczności publicznej, jednym z priorytetów będzie zawsze proaktywne podejście do obsługi technicznej.

Aby zapewnić wysoką jakość usług, konieczne jest położenie nacisku na kilka kluczowych aspektów. Jednym z nich jest czynnik ludzki – odpowiednio dobrany personel pozwala na zrealizowanie wszystkich zadań i celów, niezależnie od zakresu prac oraz ilości i wielkości budynków.

Drugim ważnym zagadnieniem jest przejęcie pełnej odpowiedzialność za powierzony zakres obowiązków i bezpieczeństwo techniczne. Należy pamiętać, że współpraca z partnerem FM, to znacznie więcej niż otrzymywanie protokołów i raportów. Profesjonalizm personelu technicznego, można ocenić najszybciej po jego zachowaniu w sytuacjach awaryjnych.

Na podstawie działań oferowanych przez ETSerwis przyjrzyjmy się, jak powinna wyglądać kompleksowa obsługa techniczna obiektu. W tym celu zapraszamy również do kontaktu na stronie https://etserwis.pl/#kontakt.

Dobrym przykładem opisującym proaktywne podejście do zagadnienia obsługi technicznej będzie etap wdrożenia samej usługi. Dobrze rozpoczęta współpraca powinna zaczynać się od szczegółowej rozmowy z klientem oraz poznaniem jego oczekiwań i potrzeb związanych z nieruchomością. W tym momencie może pojawić się wiele aspektów, które będą sygnałem do ewentualnych zmian skutkujących w przyszłości zmniejszeniem kosztów eksploatacyjnych.

Misją firmy ETSerwis jest wsparcie klientów w ich podstawowej działalności. Oznacza to między innymi utrzymanie nieruchomości w nienagannym stanie technicznym, a także podnoszenie efektywności w pracy i eksploatacji urządzeń oraz systemów znajdujących się w obiekcie.

Drugim etapem wdrożenia usługi, jest inwentaryzacja instalacji i urządzeń. Dzięki temu możliwe jest stworzenie odpowiedniego harmonogramu przeglądów oraz raportu otwarcia wraz z zaznaczeniem wszystkich odchyleń i potencjalnych źródeł problemów, wymagających interwencji w najbliższej przyszłości. Klient już na samym początku współpracy z firmą otrzymuje pełną informację o stanie urządzeń i instalacji oraz propozycję ulepszeń i ewentualnych modernizacji.

Kolejnym krokiem jest dobór personelu z odpowiednimi uprawnieniami oraz ustalenie dróg komunikacji, sposobu rozliczania i formatu raportów.

To oczywiście tylko krótki zarys wdrożenia usługi, ale niewątpliwie jest on podstawą do określenia podejścia i fachowości danej firmy z branży FM.

Podsumowując temat proaktywnego działania serwisu technicznego, czyli działania znacznie wybiegającego poza przyjęty zakres i zawsze skupionego na korzyściach klientów, można powiedzieć, że opiera się on głównie na dzieleniu się bogatym doświadczeniem i wiedzą techniczną. W praktyce oznacza to również postrzeganie wszystkich systemów i urządzeń (nawet nieobjętych zakresem prac) jako jeden system, w którym odpowiednia synchronizacja, sprawność i wydajność, jest kluczem do utrzymania komfortu i ciągłości pracy w budynku.

Firma ETSerwis zapewnia obsługę techniczną na wielu poziomach. Jako że podejście proaktywne w obsłudze technicznej budynków to również, w dużej mierze, szeroko pojęte doradztwo techniczne, obejmujące swoim zakresem różne etapy życia nieruchomości, pozwala to na uzyskanie daleko idącej pomocy przy implementacji nowych rozwiązań w powstających oraz już istniejących obiektach.

Artykuł sponsorowany

Artykuł sponsorowany

Treści sponsorowane zawierają lokowanie produktów bądź usług. Wykorzystywane materiały graficzne dostarczane są przez reklamodawców. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części jest surowo zabronione.

Zostaw komentarz

*