Upadek z wysokości jest bardzo częstą przyczyną wypadków, na ogół ciężkich lub śmiertelnych. Zgodnie z danymi GUS, upadek stanowił przyczynę ponad 30 % wszystkich wypadków przy pracy, odnotowanych w Polsce. Dlatego podczas różnego rodzaju prac budowlanych, konserwatorskich, montażowych wykonywanych na wysokości, muszą być zachowane wyjątkowe środki ostrożności z uwagi na duży stopień zagrożenia zdrowia i życia pracowników.

Podstawowym narzędziem pracy na wysokości jest drabina, należy jednak mieć na uwadze iż drabiny mogą być wykorzystywane jako stanowiska robocze tylko w warunkach, kiedy użycie bardziej bezpiecznego sprzętu nie jest uzasadnione z powodu niskiego poziomu ryzyka.

Na jakie elementy należy zwrócić uwagę przy pracy na drabinie:

 1. Drabiny powinny być używane na stabilnym i twardym podłożu w taki sposób, aby szczeble pozostawały w pozycji poziomej oraz były zabezpieczone przed przemieszczaniem, zanim będą użytkowane;
 2. Zawieszane drabiny muszą być zaczepione w bezpieczny sposób, tak aby zapobiec, z wyjątkiem drabin linowych, ich przemieszczaniu lub bujaniu;
 3. Drabiny używane jako środki dostępu muszą być dostatecznie długie, tak aby wystarczająco wystawały ponad platformę dostępu, chyba że zostały zastosowane inne środki zapewniające pewne uchwycenie poręczy;
 4. Drabiny wieloczęściowe łączone lub wysuwane muszą być używane w taki sposób, aby zapobiec przemieszczaniu się ich różnych części względem siebie;
 5. Drabiny powinny być tak ustawione, aby zapewnić ich stateczność w trakcie użytkowania.

Przed podjęciem decyzji o zastosowaniu drabin jako sprzętu do tymczasowej pracy w budownictwie pracodawca powinien dokonać oceny ryzyka, która potwierdzi prawidłowość zastosowania drabin, a nie innego sprzętu.

Na podłożu ziemnym muszą być stosowane szpice oporowe

Rodzaj i parametry zastosowanych drabin muszą być dostosowane do charakteru wykonywanej pracy, dających się przewidzieć obciążeń oraz zapewniać bezpieczne przemieszczanie się pracowników. Praca na drabinach – sprzęt asekuracyjny jest do tymczasowej pracy na wysokości, np. rusztowań – powinna być wykonywana tylko wtedy, gdy warunki pogodowe nie zagrażają bezpieczeństwu i zdrowiu pracowników.

Zanim wejdziesz na drabinę, koniecznie sprawdź, w jakim jest stanie technicznym! Warto zapamiętać, że niedopuszczalne jest:

 • korzystanie z drabin uszkodzonych;
 • stosowanie drabiny jako drogi stałego transportu, a także do przenoszenia ciężarów o masie powyżej 10 kg;
 • używanie drabiny niezgodnie z przeznaczeniem;
 • używanie drabiny rozstawnej jako przystawnej;
 • wykonywanie z drabin przystawnych robót malarskich i tynkarskich;
 • opieranie drabiny przystawnej o śliskie płaszczyzny, o obiekty lekkie lub wywrotne albo o stosy materiałów niezapewniające stabilności drabiny;
 • stawianie drabiny przed zamkniętymi drzwiami, jeżeli nie są one zamknięte na klucz od strony ustawianej drabiny;
 • ustawianie drabin w bezpośrednim sąsiedztwie maszyn i innych urządzeń – w sposób stwarzający zagrożenia;
 • wchodzenie i schodzenie z drabiny plecami do niej;
 • przenoszenie drabiny o długości powyżej 4 m przez jedną osobę;
 • wykonywanie robót malarskich przy użyciu drabin rozstawnych na wysokości przekraczającej 4 m. od poziomu podłogi;
 • wykonywanie z drabin robót ciesielskich powyżej wysokości 3 m;
 • wykonywanie robót z drabin niestabilnych, niezabezpieczonych przed poślizgiem i rozsunięciem się.

Drabiny przystawne powinny wystawać ponad powierzchnię, na którą prowadzą, co najmniej 0,75 m, a kąt ich nachylenia powinien wynosić od 65 st do 75 st. Ważne dla twojego bezpieczeństwa!

 1. Nie posługuj się drabiną drewnianą ze szczeblami przybitymi do podłużnic; szczeble muszą być wpuszczane w otwory wycięte w podłużnicach – w odstępach około 30 cm.
 2. Nie maluj drabin drewnianych farbą kryjącą; ponieważ nie zobaczysz ewentualnego uszkodzenia drabiny.
 3. Zanim wejdziesz na drabinę rozstawną sprawdź, czy oba jej segmenty są zabezpieczone przed rozsunięciem łańcuchem lub w inny trwały sposób.

Do wypadku podczas używania drabin dochodzi najczęściej, gdy:

 • następuje ich osunięcie się albo przewrócenie, łamie się element drabiny, drabina używana jest do prac
 • wymagających stosowania innego urządzenia,
 • pracownik nieprawidłowo wykonuje czynności na drabinie.

W sklepie bhp Gvarant BHP znajdziesz profesjonalne urządzanie asekuracyjne oraz środki ochrony pracowniczej.

Artykuł sponsorowany

Artykuł sponsorowany

Treści sponsorowane zawierają lokowanie produktów bądź usług. Wykorzystywane materiały graficzne dostarczane są przez reklamodawców. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części jest surowo zabronione.

Zostaw komentarz

*