Woda jest nieodzownym elementem składowym większości instalacji przemysłowych. Wykorzystywana jest zarówno jako chłodziwo, które ma za zadanie schładzać osiągające ogromne temperatury elementy konstrukcyjne, ale również jako nośnik ciepła w instalacjach grzewczych.

Niezależne jednak od przeznaczenia obecności wody w układzie przemysłowym, musi się ona charakteryzować szczególnymi parametrami przewidzianymi przez projektanta systemu. Podobnie jak elementy konstrukcyjne, które muszą być wykonane z określonych materiałów, tak też i woda musi spełniać określone standardy, aby móc pracować w sposób efektywny, ale przede wszystkim bezpieczny dla systemu przemysłowego.

Przygotowywanie wody dla przemysłu

Ze względu na specyfikę procesu zmiany parametrów wody, zakład przemysłowy, który jest takim procesem zainteresowany, nie jest w stanie zrealizować go samodzielnie. Jest to proces skomplikowany i wymagający odpowiedniego doświadczenia w branży. Wymaga zastosowania szeregu środków chemicznych, poprzedzony wcześniejszą skrupulatną analizą potrzeb i wymagań względem wykorzystywanej wody. Z tego też powodu, konieczne jest skorzystanie z usług firm specjalizujących się w tego typu procesach.

Jedną z najlepszych firm, która zajmuję się tego typu zleceniami dla przemysłu jest firma Transhelsa. Specjalizuje się ona w zmianie parametrów wykorzystywanej wody, poprzez przeprowadzanie procesu kondycjonowania wody, który dostosowuje wykorzystywaną wodę do parametrów instalacji, czyniąc ją zdatną i bezpieczną w użytkowaniu.

Zagrożenia płynące z nieprzetworzonej wody

Zwykła woda, której skład chemiczny nie zostanie poddany korekcji, jest ogromnym zagrożeniem dla integralności oraz efektywności funkcjonowania wykorzystywanej instalacji.

Do najczęstszych efektów ubocznych korzystania ze zwykłej wody należy osadzanie się kamienia wewnątrz instalacji oraz procesy korozyjne zachodzące na powierzchni metalowych elementów. Do głównych powodów występowania tego typu osadów, należy zbyt duża twardość wykorzystywanej wody, stopień jej zasolenia oraz brak przeciwdziałania tym zjawiskom, połączony ze specyficznym charakterem instalacji.

Zaniedbania na typ polu prowadzą do powstawania tzw. kamienia kotłowego w instalacjach grzewczych. Powstaje on w wyniku rozkładu pod wpływem ciepła wodorowęglanów wapnia i magnezu zawartych w twardej wodzie. Tak powstały osad, odkładający się na metalowych elementach instalacji w postaci kamienia, niesie za sobą jedynie negatywne konsekwencje. Powstały kamień zmniejsza przepustowość rur, sprawność kotła oraz zaburza przepływy ciepła, powodując liczne anomalie cieplne w systemie.

Drugiem najczęściej zachodzącym efektem zaniedbania jakości użytkowanej wody jest występująca w instalacji korozja. Powstaje ona w efekcie utleniania się metalu, pod wypływem obecnego w wykorzystywanej wodzi tlenu, w tym wypadku zachodzi do korozji chemicznej. Drugim rodzajem korozji jest korozja elektrochemiczna, która zachodzi na styku dwóch różnych metali. Jednak w przypadku zajścia szczególnych warunków, obecna między tymi metalami woda może stać się elektrolitem, który doprowadzi do zaistnienia ogniwa elektrochemicznego, którego następstwem będzie rozpoczęcie procesu rozpuszczania metalu.

Ochrona instalacji

Firma Transhelsa oferuje usługi polegające na określeniu potrzeb dotyczących wykorzystywanej wody i następnie doprowadzenie jej składu chemicznego do pożądanych parametrów. Aby ten stan uzyskać, stosuje się wstępne filtracje mające na celu usunięcie zanieczyszczeń,oraz kondycjonowanie wody, które polega na zastosowaniu szeregu środków chemicznych, zmieniających skład mineralny wody, jej odczyn pH, oraz twardość i poziom zasolenia, które przekładają się na zmniejszone zagrożenie ze strony zaistnienia m.in. kamienia kotłowego.

Szczególnym rodzajem stosowanych środków chemicznych jest inhibitor korozji, który swoim działaniem wytrąca z wody cząstki tlenu, oraz osadzając się na ściankach elementów metalowych, skutecznie chroni całość instalacji przed powstawaniem ognisk korozji.

Użytkowanie wody w przemyśl jest rozwiązaniem wygodnym i efektywnym. Drobne zagrożenia wynikające z tego rozwiązania da się łatwo wyeliminować poprzez korzystanie z usług firm oferujących m.in. kondycjonowanie wody. Odpowiednie dbanie o stan instalacji i wykorzystywanych w niej materiałów, dają całkowite bezpieczeństwo w jej użytkowaniu.

Artykuł gościnny

Artykuł gościnny

Treści gościnne mogą zawierać lokowanie produktów bądź usług. Wykorzystywane materiały graficzne dostarczane są przez partnerów serwisu. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części jest surowo zabronione.

1 komentarz

  1. Od lat stosuję pochłaniacze tlenu na bazie DEHA. Polecam. To jest zadziwiająco skuteczne i bezpieczne kondycjonowanie wody.

Zostaw komentarz

*