Na rynku usług związanych z budownictwem i rzeczoznawstwem majątkowym pojawiło się sporo podmiotów, które świadczą swoim klientom usługi polegające na sporządzeniu różnego rodzaju specjalistycznych dokumentów technicznych, wykorzystywanych na różnych etapach wykonawstwa budowlanego, prac remontowych lub adaptacyjnych.

Jednym z takich dokumentów pozostają ekspertyzy budowlane, wykonywane przez inżynierów budownictwa. Są to opracowania, w których dokonuje się oceny stanu technicznego budynków mieszkalnych (domów jednorodzinnych, kamienic, budynków wielomieszkalnych lub pojedynczych lokali) oraz obiektów o przeznaczeniu przemysłowym i gospodarczym (obiekty użyteczności publicznej, biurowce, hale produkcyjne, zakłady produkcyjne, magazyny).

Sporządzenie poprawnej pod względem wymogów stawianych tego rodzaju opracowaniom ekspertyzy budowlanej poprzedzane jest oględzinami obiektu, który ma być objęty sporządzaną opinią. Jeżeli zachodzi taka potrzeba, podczas oględzin dokonuje się także niezbędnych pomiarów, pobrania próbek materiałów oraz wszelkich innych czynności, które niezbędne będą do sporządzenia kompletnego opracowania, omawiającego wszystkie istotne zagadnienia objęte zleconym zakresem. Inżynier sporządzający opinię zapoznaje się też z dostępną dokumentacją projektową, co pozwala mu odnieść się do niej w swojej ekspertyzie lub opinii.

Na podstawie opisanych wyżej czynności możliwe jest określenie stanu technicznego budynku. Jeżeli zakresem opracowania objęta jest też ekspertyza techniczna, ocena stanu obiektu budowlanego dokonywana jest w oparciu o badania oraz szczegółowe wyliczenia dotyczące wytrzymałości poszczególnych elementów konstrukcyjnych budynku (fundamentów, stropów, ścian i innych), a także wytrzymałości dachu lub obiektów elewacji. Bardzo często z ekspertyzą budowlaną sporządza się ponadto dokument, w którym ocenia się zakres nakładów finansowych, które związane będą z realizacją zamierzonych prac remontowych, adaptacyjnych lub ogólnobudowlanych. Ta część opinii sporządzana jest już jednak przez specjalistę z zakresu budownictwa, który poza uprawnieniami czysto technicznymi posiada też uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego – budowlanego. W sposób kompleksowy opisywane są bowiem uszkodzenia oraz elementy wymagające remontu lub wymiany, wraz z zaleceniami napraw, wzmocnień, ociepleń lub osuszeń budynku.

Szukasz mieszkania w stolicy? Zobacz jak wyglądają ekspertyzy budowlane w Warszawie.

Ekspertyzy budowlane – opinie lub ekspertyzy techniczne – wykonywane są najczęściej przed przystąpieniem do prac remontowych lub adaptacyjnych albo zmierzających do zmiany przeznaczenia lub sposobu użytkowania obiektu budowlanego. Służą one dookreśleniu przewidywanego zakresu prac oraz dokonaniu wstępnego ich kosztorysu. Często tego rodzaju opracowania wykonuje się także w razie zauważenia usterek budynku, mogących świadczyć o jego wadach konstrukcyjnych – w celu wykluczenia ich istnienia lub określenia, czy dalsze użytkowanie budynku jest bezpieczne. Kolejną sytuacją, w której warto sporządzić ekspertyzy budowlane, jest zakup nieruchomości od osoby trzeciej. Pozwoli nam to rzetelnie ocenić stan budynku oraz skonfrontować z ofertą cenową.

Poznaj cała ofertę usług firmy TwojInzynier.pl

Artykuł sponsorowany

Artykuł sponsorowany

Treści sponsorowane zawierają lokowanie produktów bądź usług. Wykorzystywane materiały graficzne dostarczane są przez reklamodawców. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części jest surowo zabronione.

Zostaw komentarz

*